Historie

De functie van Dichter des Vaderlands gaat eigenlijk terug tot in de Romeinse tijd. In de Angelsaksische wereld wordt de Dichter des Vaderlands Poet Laureate genoemd, hofdichter. Deze titel gaat terug op die van 'poeta laureatus' in de Romeinse oudheid, die werd gegeven aan dichters die als blijk van waardering voor hun werk op het Capitool gekroond werden met een aan Apollo gewijde lauwerkrans. Onder meer Horatius (in 17 v.Chr.) kreeg de eer om deze eretitel te dragen.

> Lees verder

2013–2016

Met ingang van Gedichtendag
- 31 januari 2013 - is de Rotterdamse dichteres Anne Vegter (1958) Dichter des Vaderlands.

Vegter is aangesteld op voordracht van een breed samengestelde benoemingscommissie. Zij is de eerste vrouw die na de dichters Gerrit Komrij, Driek van Wissen en Ramsey Nasr het ereambt van Ambassadeur voor de Vaderlandse po√ęzie voor haar rekening neemt.

> Lees verder
Anne Vegter Anne Vegter (foto: Jacqueline van der Kort © KB)