Driek van Wissen

Driek van Wissen (1943 – 2010) werd geboren in Groningen en studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit aldaar. Na zijn studie was hij als docent Nederlands verbonden aan het Dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand-Sappemeer. In de jaren zeventig begon hij gedichten te publiceren onder het pseudoniem Albert Zondervan (dat hij deelde met Jean Pierre Rawie) in het studentenblad De Nieuwe Clercke. Zijn debuutbundel De match-Luteijn-Donner: een schaakcursus in twee maal twaalf sonnetten, die hij ook samen met Jean Pierre Rawie schreef, verscheen in 1976. In de jaren daarna bracht Van Wissen zelf nog meer bundels uit: Het mooiste meisje van de klas (1978), Meisjesgenade (1980) en De badman heeft gelijk (1982).  Een eerste gebundelde uitgave verscheen in 1987: De volle mep: gedichten 1978-1987. Van Wissen ontving in dat jaar bovendien de Kees Stip-prijs voor zijn gehele oeuvre.

Van Wissen bleef productief, en in jaren erop verschenen Een loopje met de tijd (1993), De hap van Adam (1999) en de bundeling van eerder werk met nieuwe gedichten Onverwoestbaar mooi (2003). Opvallend aan Van Wissens werk is de vorm: sonnetten, rondelen, kwatrijnen, ollekebollekes en limericks. De onderwerpen van de gedichten lopen sterk uiteen, van de actualiteit tot onderwerpen waarmee ieder mens te maken krijgt, zoals ouder worden.

Voor het Nieuwsblad van het Noorden schreef Van Wissen een rubriek over onjuist taalgebruik. Ook was hij vijf jaar lang te horen en te zien in het radio- en televisieprogramma Binnenlandse Zaken, onder andere met zijn rubriek ‘Kritiek van Driek’. In 2001 schreef hij bijna dagelijks een gedicht voor de website www.gedicht.nl. Ook droeg hij bijna 900 snelsonnetten over actuele onderwerpen bij aan de website www.nederlands.nl.

In 2005 werd Van Wissen na een actieve campagne verkozen tot Dichter des Vaderlands. Tijdens zijn dichterschap wijdde Van Wissen zich onder andere aan het schrijven van een Rijmkroniek des Vaderlands. In dit werk behandelde hij samen met Jean Pierre Rawie de vaderlandse geschiedenis in rijmvorm. Er verschenen drie delen: De opkomst van de Nederlandse Republiek, De Gouden Eeuw en Van Willem III tot Willem III. In 2010 overleed Van Wissen aan de gevolgen van een hersenbloeding.