Andere Tijden

Al ben ik, vind ik zelf, een nuchter tiep,
Een dienaar van de waarheid en de rede,
Als ik nieuwsgierig omzie uit het heden
En mij in mijn herinnering verdiep
Hoe of de lijn van de historie liep
En wat wij vroeger wel en wat niet deden
Vergeet ik dikwijls dat ik het verleden
Naar eigen smaak en inzichten herschiep.

Dus is mijn favoriet Andere Tijden,
Want dit programma toont in woord en beeld
Hoe makkelijk een mens zich laat misleiden
En hoe mij het geheugen parten speelt
En biedt weer kans om onbevooroordeeld
De feiten van de fantasie te onderscheiden.
Ter ondersteuning van een actie tot behoud van NPS-programma's en voorwoord voor het boek 'Andere Tijden VI'