Bloedproef

'Het is toch niet normaal zoals u doet'
Zo zei mijn arts, 'en daar ik dat niet snap
Vind ik als dienaar van de wetenschap
Dat men uw bloed maar eens bekijken moet.

Niet dat ik u nu zelf dat bloed aftap,
Dat kan ik onderhand niet meer zo goed,
Nee, ik stuur u daarvoor op staande voet
Uit voorzorg voor een steekproef naar ons lab.'

Welnu, na deze noodgedwongen stap
Moest ik terug naar de dokter en met spoed.
Hij sprak: 'Ik heb de uitslag, zet u schrap!

Het is veel erger dan ik had bevroed.
Want wat bleek uit uw rode levenssap:
Het rijmen zit u lelijk in het bloed!'
Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van LabNoord in Groningen