Bobby Fischer

 Ooit maakte hij met elke opponent 
Met speels gemak doeltreffend korte metten
Want hij was als geen ander met de wetten
Van de gezonde logica bekend,

Wat echter vreemd genoeg niet kon beletten
Dat hij zich van zijn roem heeft afgewend
En toen in algeheel isolement
Zijn heil zocht in de wonderlijkste zetten.

Hij schiep zich immers met verbeeldingskracht
Een wereldbeeld dat hij met niemand deelde
En dat onpeilbaar diep was doorgedacht,

Waarbij hij zich uiteindelijk verbeeldde
Dat hij tegen zichzelf een tweekamp speelde
Waarin hij een beslissend offer bracht.
Bij het overlijden van Bobby Fischer, op verzoek van het schaaktijdschrift 'Matten'