Daar is het matig garen bij spinnen

over de oorsprong van de materialen waar hekken van gemaakt worden
maar ook over de subliminale boodschappen die van grenzen uitgaan
schrijft john desmond specialist op het gebied
van architecturale metaalbewerking en afwerking

het het geeft volgens hem niet alleen een scheiding aan
het maakt twee ruimtes die naast elkaar liggen zichtbaar
het hek stuurt ons gaan en kijkenpaden van hoofd en lichaam
het vergroot de uitstraling van twee ruimtes

onze persoonlijke realiteit en hoe we die gewaarworden
zijn beïnvloed door ontwerp en materiaal
daarom maken we er een plezierig beeld van
we buigen de betekenis om en maken er
een visuele en fysieke vorm van interactie van
dan hoeven we niet te denken
dat we ons ergens aan moeten houden

er is een hek dat ik gebouwd heb
om niet op een vliegtuig te stappen
na het lezen van een boek

er is een kluwen garen voor de jonge kat
een naald en een kluwen garen
voor het gat in een broek

er is een scheermes om het dons van een jonge kaak te vegen
een nette broek voor zaterdagavond
een broek zonder gaten

er is garen waar een mond mee dichtgenaaid wordt
er is een hek waar een onschuldige man achter beschadigd wordt
totdat hij zich waardeloos genoeg voelt
om zich af te laten voeren naar huis

hij noemt het regionale verwerkingscentrum een gevangenis
hij scheert zich niet
zijn polzen zijn nog glad

relingen en balustrades zijn een soort hek
ze zorgen ervoor dat we niet vallen
maar ze bieden ook uitzicht op die extra stap
op een grens die wij als gevaarlijk ervaren

we maken er een plezierig beeld van

Der net folle jern mei bespûn ha (Het Friese origineel)

oer de oarsprong fan de materialen dêr’t stekken fan makke wurde
mar ek oer de subliminale boadskippen dy’t fan grinzen útgeane
skriuwt john desmond spesjalist op it gebiet
fan arsjitekturale metaalbewurking en ôfwurking

in stek jout neffens him net allinnich in skieding oan
it makket twa rûmtes dy’t neist inoar lizze sichtber
it stek stjoert ús gean en sjenpaden fan holle en lea
it fergruttet de útstrieling fan twa rûmtes

ús persoanlike realiteit en hoe’t we dy gewaarwurde
binne beynfloede troch ûntwerp en materiaal
dêrom meitsje we der in plezierich byld fan
we bûge de betsjutting om en meitsje der
in fisuele en fysike foarm fan ynteraksje fan
dan hoege we net te tinken
dat we ús ergens oan hâlde moatte

der is in stek dat ik boud ha
om net op in fleantúch te stappen
nei it lêzen fan in boek

der is in kleaune jern foar de jonge kat
in nulle en in kleaune jern
foar it gat yn `e broek

der is in skearmes om `e dûns fan in jonge kaak te feien
in goeie broek foar sneontejûn
in broek sûnder gatten

der is jern dêr’t in mûle mei tichtnaaid wurdt
der is in stek dêr’t in ûnskuldige man achter skeind wurdt
oant er him waardeleas genôch fielt
om him ôffiere te litten nei hûs

hy neamt it regionale ferwurkingssintrum in finzenis
hy skeart him net
syn polsen binne noch glêd

relingen en balustraden binne ek in soad stek
se soargje derfoar dat we net falle
mar se biede ek útsjoch op dy ekstra stap

op in grins dy’t wy as gefaarlik ûnderfine

wy meitsje der in plezierich byld fan

Verschijnen van 'Alleen de bergen zijn mijn vrienden' (Uitgeverij Jurgen Maas, 2019) van de Iraans- Koerdische journalist Behrouz Boochani