De Dichtershof

 Al wordt een dichter hemelhoog geprezen 
En oordeelt ook een criticus of prof
Dat wat hij schreef weer alles overtrof
Wat ooit aan poëzie verscheen voor dezen
En al verafgoodt men hem dus alsof
Hij als poëet onsterfelijk zou wezen,
Toch wordt hij van zijn hoogmoed snel genezen
Wanneer hij eenmaal wederkeert tot stof,

Want dan valt ook in zijn geval te vrezen
Dat niets beklijft van al die roem en lof
En is het voor hem op z’n hoogst een bof
Als straks een nieuwe woonwijk is verrezen
En daar zijn naam nog ergens staat te lezen,
Net als in Assen in de Dichtershof.
Bij gelegenheid van het slaan van de eerste paal voor de nieuwe wijk De Dichtershof in Assen