De grondwet

Geen gezag, maar ontzag.
Ontzag voor de ondraaglijke kwetsbaarheid van het bestaan,
de brug waarover & de poort waardoor wij moeten gaan -
maar wie niet langer in zichzelf gelooft,
zal afhangen van andermans gezag. Maar:
geen gezag. Ontzag.

Ontzag voor de onuitwisbare beelden op je netvlies,
ontzag voor de multituden die je weg kruizen,
ontzag voor de eeuwige ziel die in ieder van ons huist.
De grondwet is vertrouwen.
Onbevreesd aan een bevrijde toekomst bouwen,
Utopia ter plekke, stap voor stap, realiseren.
Niets vermoeden of beweren, niets dan bewust
het getij van de waanzin te keren,
de oorlog verdoemen & de vrede bezielen.

De grondwet heet vertrouwen,
de grondwet betekent de MOED levend te houden,
ook al slaat het onweer apocalyptisch toe.
Trotseer de bliksems der verblinding,
blijf wie je was, bent en zult zijn:
een levende geest waaruit het leven niet is geweken.
Naar aanleiding van de pogingen een nieuwe grondwet voor de Europese Unie te schrijven