De Koning en ik

naar Het Plakkaat der Verlating, 1581 

Van wie we zijn? Mooie, goddelijke vraag.
Iemand zei: de tere magie van de monarchie.

zoals iedereen weet, regeert een vorst 
over een land bij de gratie gods


Metselwerken, tafelzilver, trompetjes, weg-
verbredingen en dankbaar de scepter zwaaien.

het is zijn taak zijn onderdanen te beschermen 
tegen en te vrijwaren van alle onrecht


Mijn hart is als de ster zon voor mensen. 
Tussen de leerzame planeten is vrede.

zijn onderdanen zijn niet door god geschapen
om hem slaafs te dienen


Moderne burgers reizen veel. Oude goden 
zijn vervangen, een koning is een wacht.

de vorst is er ter wille van zijn onderdanen 
-want zonder hen is hij geen vorst-


Dieptevrees? Voedselpaketten waar nodig,
gewoon aan tafel bij verenigingen.

hij dient ze rechtvaardig en verstandig te regeren, 
voor hen op te komen en lief te hebben


Zoals je pal staat voor je familie, zo sta je 
pal voor je land. Omdat ik een koning ben. 
Provinciale Staten, Drenthe