De lijn der verwachting

Wanneer de Betuwe in bloei zal staan
Is dat niet enkel meer als aan de bomen
De bonte bloesems van het voorjaar komen,
Want er breekt in dit stromenland voortaan
Jaar in jaar uit een nieuwe bloeitijd aan,
Tenminste volgens onze economen,
Als goederen in continue stromen
In sneltreinvaart per spoor naar Duitsland gaan.

De rechte lijn van zee naar Zevenaar
Is immers als verbindingsader klaar
En dat scheelt vast in tijd en geld straks stukken
Zodat het ons natuurlijk wel moet lukken
Om daar langs deze weg het hele jaar
De welverdiende vruchten van te plukken.
Bij de opening van de Betuwelijn