De trots van het Noorden

Toen Hij Zijn werk als Schepper had gedaan
Vond God de aarde goed gelukt en fraai
En zette dan ook in een handomdraai
Dit hemellichaam in een vaste baan.

Maar voordat Hij de bol voorgoed liet gaan
Sprak Hij nog (in de wereldtaal): 'Goodbye!'
En raakte toen vertederd met een aai
Het Noorden van ons land nog één keer aan.

En aangezien de nieuwe wereld plots
Op het moment waarop zij ging bewegen
Op deze plek dankzij de streling Gods
Het allerlaatste zetje heeft gekregen
Rust op het Noorden nog altijd Gods zegen,
Zo denken alle noorderlingen trots.
Bijdrage aan de 'Groninger Cultuur Agenda'