Er was eens werk

er was eens werk dat niet kon wachten
van alles hing ervan af er was haast bij en soms
kwam het allemaal op jouw schouders neer

dat werk komt weer

maar nu is er werk
dat wel even kan blijven liggen

kijk rustig toe            
                        hoe
                                   het
            zich
                        opstapelt
en nog lang niet op omvallen staat

pak het vast bekijk het met aandacht
geef het de verwondering
waar het om vraagt

strek je dan uit

ga ernaast zitten en vertel elkaar over het werk dat er eens was
wat het heeft teweeggebracht in een land dat van heel veel keer 120.000
bijna onzichtbare zijden draadjes
  aan-elkaar-h-a-n-g-t

bel dan om een uur of drie naar huis
om te vragen waar jullie uit eten gaan
zeg dat je eerst een terrasje pakt

dat het werk er zo vredig bij ligt
stevig opgeborgen in mappen

kalm en beschikbaar

De secretarissen-generaal van de verschillende Nederlandse ministeries wilden hun medewerkers bedanken voor hun inzet tijdens de corona-crisis. Dat deden ze met een dankbrief en een gedicht.

Dankgedicht rijksmedewerkers