Geen ja geen nee

Wat of die Grondwet inhoudt, geen idee,
Maar ik heb weinig eerbied en waardering
Voor onze rechtse burgermansregering
Die voor is en dus stem ik lekker nee.

Goed, het is niet zo'n sterke redenering
En was ik onze huidige premier
Dan deed ik er beslist mijn voordeel mee
En trok ik uit die dwarse houding lering

En zou ik zeggen dat mijn kabinet
Opeens een beter inzicht heeft gekregen
En mij derhalve steunt in mijn verzet,

Want dan moet ík mijn keus heroverwegen
En ben ik van de weeromstuit niet tegen
Maar voor de nieuwe Europese wet.
Naar aanleiding van de campagne voor het referendum over de Europese Grondwet