Goed nieuws

In Dokkum is een huis niet afgebrand
Een skûtsje kon net averij vermijden,
Het ijs hield toen de jeugd ging schaatsenrijden
En niemand heeft Miss Friesland aangerand,

Een echtpaar uit Sexbierum gaat niet scheiden,
Een fierljepper kwam aan de overkant
Men vond geen dode potvis op het strand
En ook Henk Kroes kwam niet te overlijden.

Het stemt u ongetwijfeld tot verblijden
Dat het zo goed gaat in het Friese land,
Maar stel nou dat uw favoriete krant
Voortaan slechts dit soort nieuwtjes zou verspreiden,
Dan vond u dat geheid oninteressant
En legde u het blad terstond terzijde.
Bijdrage aan een goed nieuws-editie van de 'Leeuwarder Courant'