Het monster van de angst

kom vanavond uit je huizen,
tien keer honderd, duizenden
slecht vanavond alle grenzen
sluit je aan bij al die mensen
die verhalen van hun harten
die op zaterdag verschroeiden
aan de kranten die ontvlamden
in miljoenmiljoenen handen
kom vanavond uit je huizen
tien keer honderd, duizenden
stemmen gaan over pleinen
scherper, luider, groter, kleiner:
om de angst nu af te leren
die ons vreet, ons wil verteren
kom vanavond uit je huizen,
honderden maal duizenden
om dat monster te bezweren

Aanslagen in Parijs