Juliana 1909-2004

Moeder Majesteit.
Voor haar een einde aan de strijd
voor vrede en gerechtigheid,
bevrijd van ruimte en tijd
geborgen in de schoot van de eeuwigheid,
voor hemelse vreugde bereid.

Toonbeeld van kracht: Rust Zacht.

Voor dit enig koningskind geen requiem of rouwbeklag,
ook onzer is de vrede die zij de wereld toedacht,
drie decennia in liefdesplicht betracht.

Voor ieder onzer dit hard gelag
dat verstand en rede te boven gaat,
vroeg of laat - verwacht of onbevroed.

Ook deze eeuw één grote schreeuw:
verdom de oorlog - die het leven vergiftigt,
beziel de vrede - die het leven heiligt.

Op de rode loper waar het hart slaat
staan alle dwaze moeders kordaat,
blij en gelovend in al wat goed doet,
met de barbaren voor de deur
en de geschiedenis vergeten.

De beelden beklijven:
vrede, vrede, vrede.
Bij het overlijden van koningin Juliana