Kunstliefde 2013

Hollandse huishoudens beginnen aan de deur:
hijgende kranten en blonde zachte bollen

als gedeukte zonnen onder een broeierige lucht.
Dit is een dag om het verschil te maken.

Terug in de kussens, positie nachtkijker en
slapen achter grendels, ooit wakker zonder-

Dit is een dag om kunst te maken. Je kunt
ook je rekening plunderen, een reis naar

Vuurland boeken, een droom afvinken
van de droomlijst, je een paard kopen

voor in huis, iets wat je binnen houdt.
Maar je wilt iets wat vrij maakt, niets

wat je bindt aan het concrete. Mag het
nog wat betekenen, kunst in Nederland?

Dat wat u omringt gemaakt door kunstenaars!
Dixit Ezra Pound: poëzie is nieuws dat nieuws blijft.

Alle kunsten zijn verwant aan de veeltonigheid:
nieuwe muziek uit het nest geroofd van dwaze vogels.

Wat het betekent, poëzie die ons leven
in lijn kan brengen met gevoelens

of abstracter: een schreeuw als vlek,
een eenzaam kruis, de achterkant van voren?

Alle kunst is opgedragen aan de vreugde
(wat Schiller zei), ook als iets mislukt.

Deze, wat Samuel Beckett baarde:
fail again, fail better

Het volgende product is altijd het beste.
Tot enkels op voeten in de schepping

raken je handen aan een beeld
(zelfgemaakt van je projecties).

Concreter wordt het niet, de rest:
toeval, gretige nuchterheid, een hartstocht

en wat het uitdrukt krachtens zichzelf.
Wordt gezocht in Nederland:

kunstliefde. Wat er (nog) over is
vanaf de vindplaats per ommegaande

terugbezorgen aan de kunstenaar
die liefde met liefde bewerkt. 
Bij het afsluiten van het jaar, NRC Handelblad