Laatste oordeel

'O Heer die uitgaat boven dood en leven,
Gij eenzame, drie-enige persoon,
Ik kniel deemoedig neder voor Uw troon;
U kent me wel, mijn naam is Gerard Reve.

Vergun dat ik mag blijven op vertoon
Van alles wat ik voor U heb geschreven
En dat ik hier aan U zou willen geven
En aan Mevrouw de Moeder van Uw Zoon.'

'Natuurlijk, beste man, mag u hier blijven,
Er is nog plaats naast uw geleerde broer,
Maar voor uw werk geldt dat in geen geval:

Juist omdat u zo goddelijk kon schrijven
Zend ik dat als afdoende troost retour
Aan heel de mensheid in haar tranendal.'
Bij de dood van Gerard Reve