Licht, schaduw kwam eerst, toch?

wild licht wil bos als schacht
wil schoot als bad
lacht sluw
om wat?

u dacht licht tocht
licht lacht

licht schudt

                                               uw blad

duwt lot

                               dist macht

bloost u schuw?
licht lacht

u dacht

                               licht wit

wit blust
wit wist

                               schaduw talm

schaduw wacht

lot mist
lot tast

uw mal bidt blits
bidt chaos

                               slacht bast

schaduw talmt
schaduw wacht

huwt licht
huwt bast

licht loos
wil schoot

wild bos
lacht licht

dolt licht
lacht schuw

lacht licht

om wat?

Het Bachfestival Dordrecht nodigde Tsead Bruinja uit om te komen voorlezen en een gedicht te schrijven. Ze brachten hem in contact met componiste Anne- Maartje Lemereis die voor het Mallet Collective (dat o.a. Bach speelt op vijf marimba’s) een respons componeerde op Bachs klavecimbelconcert no. 1 in d klein.:

” Naar aanleiding van wat componiste Anne-Maartje Lemereis mij vertelde over het licht, de bomen en de schaduw op de plek waar zij componeert en naar aanleiding van het verhaal dat Bach speelde met de letters van zijn naam in zijn composities, door het luisteren naar het klavecimbelconcert van Bach en een deel van het stuk van Anne-Maartje ben ik aan de slag gegaan met een klankgedicht. Ik wilde muziek maken en niet de muziek verklaren. De woorden schaduw, boom en licht vormden de basis. Ik droeg mijzelf op alleen maar woorden te gebruiken die uit letters gemaakt konden worden die in die woorden voorkwamen. De tweeklanken ou, au en ui heb ik bewust vermeden. “

Website Bachfestival: http://www.bachfestivaldordrecht.nl/

Website Anne-Maartje Lemereis: http://www.annemaartjelemereis.com/

Website Mallet Collective: https://percussionfriends.com/malletcollective

Compositie Anne-Maartje Lemereis voor het Bachfestival Dordrecht