Methode

Vraag: Hoe kan een leugenaar de waarheid spreken? Antwoord: Door te zwijgen.
Door grondig te zwijgen, in alle talen te zwijgen, door dagen, weken,
jaren te zwijgen, kan een leugenaar de waarheid spreken.

Nog beter is het te sterven. Door te sterven kan het zwijgen van de leugenaar
zo lang duren dat men vergeet wat er is gezegd. Men aarzelt, stelt vragen.
Men wordt voorzichtig met de etiketten ‘goed’ en ‘slecht’.

Men vindt hem, achteraf bezien, best een beetje, men bedoelt maar.
Hij had toch ook, ieder mens tenslotte, daar kun je van leren.
Trouwens; men vertelt wat men het liefste hoort
en noemt dat dan geschiedenis.

Een leugenaar die lang zwijgt komt opnieuw ter wereld.
Verklaart, erewoord, dat hij een ander is.
Verschijnen nieuwe vertaling van Mijn Strijd