Oesterfeest

De oester komt ter wereld met de plicht
Zijn korte leven enkel maar te leiden
Om mensen een genoegen te bereiden
Zodra hij goed op smaak is en gewicht.

Eerst ligt hij onder water uit het zicht,
Omsloten door zijn schelp aan alle zijden
En houdt tot de voleinding van de tijden
Dit stoffelijk omhulsel stevig dicht,

Maar later op een passend tijdsgewricht
Wordt hij toch van zijn oesterbed gelicht
En zal men hem ten slotte opensnijden
Wanneer een oesterfeest wordt aangericht
En eenmaal van zijn stenen huid gescheiden
Laat hij zich willoos in een keelgat glijden.
Bij de opening van het oesterseizoen in Middelburg