Schotschrift

Schotschrift of schietgebed,
    liefdesgedicht of lied van protest:
als het maar wordt meebeleefd,
    vleugels krijgt en verlossend wordt.

Als de doem eenmaal plaats maakt 
         - voor de moed,
is al wat je doet
         een levende groet:

'Al wat beweegt
          zal in beweging blijven
er op en of eronder
         -  een keuze is er niet

niets dat beklijft
    en alles zal verdwijnen
je leven een vuurwerk
    of niet'.