Stilte

Nooit mogen wij vergeten
wat oorlog betekent
in het leven van iederéen
 
Elke oorlogsdode
en er waren en zijn er miljoenen
is er één te veel
 
Zoveel mensenkinderen
onschuldig getroffen
zoveel mensen ook
die voor vrijheid vochten
 
Zijn twee minuten stilte
voldoende – genoeg?
 
Dringt het besef dat oorlog
een ziekte is, als armoede
en ondervoeding,
in twee minuten tot ons door?
 
Moge het altijd stil in ons zijn
het diepste contact met ons zelf
vindt in stilte plaats
 
Ver van pijn en geweld
waar vrede heerst
liefde, wijsheid, stilte
Bij de Dodenherdenking