Tegelsonnet

Hoe komt het dat mijn vrouw de benen nam,
Haar idealen opgaf en haar strevens,
Zwaar aan de heroïne ging en tevens
Als vriend een junk koos met een hanenkam?

Waarom, dacht ik, neemt men een nieuwe vlam?
Waarom wenden de mensen vaak hun stevens?
Ik wist het niet, maar ik heb iets gedrevens,
Vandaar dat ik meteen mijn laptop nam.

Maar toen ik daarin allerhand gegevens
Netjes had ingevoerd, schrok ik mij lam
Omdat er op het scherm geen uitslag kwam.

Een foutmelding was alles en daarnevens
De waarschuwing: van het concert des levens
Heeft zelfs uw homecomputer geen program.
Naar aanleiding van het symposium "Van het concept des levensch... over tegelwijsheden" in Groningen