Vader vertelt

En dat dat kabinet ten slotte viel
Kwam door een vrouw die, uit haar land verdreven,
Zomaar haar opa's naam had opgegeven
Bij haar verzoek om politiek asiel

En die daarna een briefje had geschreven
Als onderdeel van een geheime deal
Aan de minister, daar die arme ziel
Zonder zo'n brief natuurlijk niet kon leven.

Zo gaat het elke keer in Nederland,
Een land met een vermakelijk verleden,
Waar zelden kabinetten zijn gestrand
Om zaken die er werkelijk toe deden,
Maar net als toen om een halfbakken reden
Die niet valt uit te leggen naderhand.
Naar aanleiding van de val van het kabinet Balkenende II