Vrolijk strijdliedje

Kom op, we gaan naar Uruzgan om daar
De mensen met geweld te hulp te schieten.
Dus laaggeachte Talibanbandieten,
Ginds in het hooggebergte, berg je maar!

Kom op, we gaan, de jongens staan al klaar
En onze hoogst krijgshaftige elite
Zal als het moet zelfs eigen bloed vergieten
In brandend zand - een leven vol gevaar!

Kom op, we gaan meteen naar Uruzgan!
De hele wereld vraagt er immers om
En dan kun je niet weigeren, dus kom!

We gaan erheen met veertienhonderd man
En tonen wat ons kleine landje kan.
Kom op, op naar ons nieuwe heldendom!
Naar aanleiding van het kabinetsbesluit om troepen naar Afghanistan te zenden