Welkom thuis

Nu na het sluiten van de laatste tent
De driekleur in Camp Smitty is gestreken
Dient men diezelfde vlag hier uit te steken
Als welkomstgroet voor ons detachement
Terwijl het ook vanzelf zou moeten spreken
Dat Jan Soldaat die dienst deed als agent
Als held van heel de natie wordt erkend -
Maar nee, ons land blijft lelijk in gebreke.
Wij leven immers in een vreemde tijd
Waarin alleen de voetballers nog gelden
Als onze echte nationale helden
Die als gevierde winnaars in de strijd
Bij terugkeer van de buitenlandse velden
Een hartverwarmend welkom wordt bereid.
Over de terugtrekking van Nederlandse soldaten uit Irak en over onrust in het voetbal