WK 2014

Overigens geen nieuws:
jullie winst gaf ons de verte.
In je knieval boog de schepping

mee als in theater: voor de spelers ons applaus! (et après nous de kater) Iemand zei: gaaf op de punt,

vol op de wreef, onderkantje lat,
juweel van een treffer en je bent
geboren met de zon tussen je benen. 

Of twee zonnen: één ondergaande
die weer opkomt, één die over je
teleurgestelde lichaam dwaalt.

Trots op de benen van iedereen!
(we blijven toch geen kniezers)
Verliezen is eigenlijk meer iets 

voor verliezers. 
Oranje - Argentinië