Bataljon van de vergetelheid

We begroeven jullie doden
Bewezen ze de laatste eer
Op weg naar eeuwige rust
Na de bevrijding, voor onze terugkeer

Van de oorlog naar een land
Waar we het leger niet verkozen
Maar tekenden voor een toekomst
Weg uit de klasse van kanslozen

Aan dezelfde kant in dezelfde oorlog
Vechtend voor hetzelfde grondgebied
Kijkend in de ogen van eenzelfde vijand
Marcherend op hetzelfde marslied

Mochten wij slechts graven delven
Lijken wassen en bevoorraden
We knapten het vuile werk op
Voor onze witte kameraden

We begroeven jullie doden
Die bij leven niet naast ons wilden zitten
Keerden terug naar een wereld
Van weer achter in de bus zitten

Zonder ceremonie of medailles
Noch eerbetoon of accolade
Geen lofzang op onze daden
Geen plek in de veteranenparade

We waren geen verhaal
We werden nooit verteld
Geen deel van een herdenking
Geen kroning tot held

Ons was van alles beloofd
Van compensatie en toelagen
Van promoties en rangverhoging
Tot bijdragen van flinke bedragen

Wij beloofden op onze beurt
Aan het moederland loyaliteit
Droegen met trots de vlag
Als symbool van onze verbondenheid

We begroeven andermans doden
In een oorlog ver van ons vandaan
Op de dodenakkers van Margraten
Lieten we hoop op beter gaan

Het bataljon van de vergetelheid
Het regiment zonder ballade
Wij vochten mee en gaven ons leven
En vielen daarbij in ongenade

Geen genoegdoening
Viel ons tot op heden te beurt
Wij wachten nog altijd
Met leed en wroeging
Over wat er toen is gebeurd

Wij de vergeten soldaten
Wachten op achterstallig soldij
Op eer voor bewezen diensten
Op meer erkenning tijdens
de herdenking
op 4 mei

In de Tweede Wereldoorlog vochten meer dan 1,2 miljoen Afro-Amerikaanse soldaten mee, in Nederland waren er meer dan 15000 gestationeerd. Ze vochten mee voor een vrijheid die ze in eigen land niet hadden, maar hun verhalen ontbreken in het heersende oorlogsnarratief. Babs Gons heeft in haar familie Afro-Amerikaanse soldaten die gestationeerd waren in Europa. Zij onderzocht hun lot en bezocht monumenten voor gesneuvelde geallieerden. Een eerdere versie van deze ballade schreef Babs voor een programma van de Koninklijke Bibliotheek.